Uppdrag

Nedan har jag sammanställt min historik över politiska uppdrag. Jag har valt att inte ta med mindre uppdrag, styrgrupper, valberedningar och förtroendeuppdrag utan direkt koppling till politik.

Politiska uppdrag

Driftnämnden Närsjukvård

Ordförande

2019

Kommunstyrelsen

Ersättare

2019

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård & Hjälpmedel

Ledamot

2019

Nämnden för För- & Grundskola

Omvald Ledamot Arbetsutskottet

2019

Regionfullmäktige

Omvald Ledamot

2018

Kommunfullmäktige

Omvald Ledamot

2018

Driftnämnden Psykiatri

Ledamot
Ersättare för Arbetsutskottet

2015

Nämnden för För- & Grundskola

Ledamot Arbetsutskottet

2015

Valnämnden

Ersättare

2015

Regionfullmäktige

Ledamot

2014

Kommunfullmäktige

Ledamot

2014

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Ersättare

2013

Ideella uppdrag

Gruppledare Regionfullmäktige

Gruppledare för M-gruppen

2019 -

Gruppledare Komunfullmäktige

Vice Gruppledare för M-gruppen

2018 -

Kungsbackakretsens Moderater

Vice Ordförande

2016-2017

Kungsbackakretsens Moderater

Ledamot

2015

Kungsbackakretsens Moderater

Kassör

2014

MUF Kungsbacka

Ordförande

2014

Särömoderaterna

Ledamot

2013 -

MUF Kungsbacka

Vice Ordförande

2011-2013

På grund av EUs byråkratisering tvingas jag här varna för att även jag använder cookies. Godkänn Läs mer